Complaint Policy

/Complaint Policy

COMPLAINT POLICY

Στη APLUS BROKERS δεσμευόμαστε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ασφαλισμένους μας.

Η βοήθειά σας μας είναι πολύτιμη. Για θετικά σχόλια ως προς τις υπηρεσίες μας, προτάσεις βελτίωσης ή κάποιο παράπονο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τρόπους επικοινωνίας:

E-mail: info@aplusbrokers.com

FAX: +30 211 770 1271

Ταχυδρομικά: Λεωφ. Β.Παύλου 105 Αθηνα τ.κ 16673 Αθήνα – Υπόψη: Υπεύθυνου Δαιχείρισης Αιτιάσεων APLUS BROKERS.
Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Αιτιάσεων της APLUS BROKERS
Λήψη φόρμας

Contact us in order to discuss your case